Bekak 2013-2014

Salvatierra-Agurain, 2013ko urriaren 15a

EUSKO JAURLARITZAKO BEKAK

Ikas-materialetarako eta jantokirako diru laguntza eskatzeko paperak Ikastolan ditugu, baita diru laguntza hori jasotzeko bete behar diren baldintzen informazioa ere. Epea azaroaren 5ean  bukatzen da.

Iaz bekadunak izandako ikasleen gurasoek ikastolatik pasatu behar dute inprimakiak sinatzera. Aldaketarik baldin badago aurrez grabaturiko datuak zuzendu beharko dira eta eskatzaileok  NAN duten familiakide zenbagarri guztien NANaren fotokopia aurkeztu behar dute.

ZUZENDARITZA

Salvatierra-Agurain, 15 de octubre de 2013

BECAS DEL GOBIERNO VASCO

Os comunicamos que tenemos en la Ikastola los impresos de petición de beca  para material escolar y comedor, así como la información sobre las condiciones que se deben cumplir. El plazo finaliza el 5 de noviembre.

Lo/as padres/madres de lo/as alumno/as que el curso pasado fueron becarios deberán pasar por la Ikastola para firmar el impreso. En el caso de que haya habido alguna modificación se corregirán los datos pregrabados y  será necesario presentar fotocopias de los DNI de todos los miembros computables de la familia que lo posean.

                        DIRECCIÓN

 

 

 

Etiketak: 
Mota: 
Gurasoentzako informazio orria